Hoeveel mensen hebben overgewicht in de wereld

Overgewicht is onderverdeeld in matig overgewicht en ernstig overgewicht obesitas. International Journal of Obesity 33 In de vroege jaren tachtig hief het bewind van president Reagan de meeste verordeningen betreffende reclame gericht op kinderen op. Pubmed DOI.

Afval dieet vrouw

  • Export aardgas Economie: Leefstijl Loketgezondleven.
  • De tabel met grenswaarden bij volwassen staat hieronder. Beroepsbevolking Economie:
  • De Gezondheidsmonitor Jeugd bevat informatie over de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van leerlingen in klas 2 en klas 4 van het voortgezet onderwijs.
  • Obesitas naar opleiding Obesitas naar geslacht, leeftijd en opleidingsniveau 25 jaar en ouder. De BMI is gebaseerd op de verhouding tussen lengte en gewicht.
  • Trends zijn getoetst met behulp van logistische regressie, waarbij gecorrigeerd is voor leeftijd en geslacht. De BMI is gebaseerd op de verhouding tussen lengte en gewicht.

Indexatie kan ook gebruikt worden voor het weergeven van regionale verschillen. Resultaten van deze toetsing zijn:. Een uitgebreide toelichting op de gebruikte methode is beschreven in een artikel van de Kassteele et al. Maak een profiel aan! Volg NUnllifestyle op Twitter.

Daarnaast treden in de loop van de tijd veranderingen op in de omvang en leeftijdsverdeling.

Hoeveel mensen hebben overgewicht in de wereld
Rated 5/5 based on 50 review
dieet bij voedselintolerantie 234 | 235 | 236 | 237 | 238 tips om te kunnen afvallen