Overgewicht bij jongeren

Uit cijfers die het CBS vandaag publiceerde, blijkt dat tegenwoordig 13,4 procent van de jongeren te zwaar is. Uit eigen ervaring kan ik vertellen dat er ook een verschil in aanleg wat betreft eet gedrag van een kind is. StatLine, Onder- en overgewicht, lengte en gewicht; vanaf Tandarts en fysiotherapeut worden juist minder vaak bezocht door jongeren uit de laagste inkomensgroep.

Overgewicht komt bij volwassen mannen en vrouwen steeds vaker voor naarmate zij ouder worden.

Aminozuur afvallen

overgewicht bij jongeren

Indexatie Vooral bij de weergave van trends in de tijd zijn de trendcijfers vaak geïndexeerd. Daarom worden de uitkomsten ook als hele cijfers dus zonder decimalen gepresenteerd. Ook is de club gestart met De gezonde sportkantine. Er is een statistisch model gebruikt om de gezondheid en leefstijl te relateren aan deze achtergrondkenmerken.

De BMI is gebaseerd op de verhouding tussen lengte en gewicht. Een uitgebreide toelichting op de gebruikte methode is beschreven in een artikel van de Kassteele et al.

Overgewicht bij jongeren
Rated 5/5 based on 42 review
dieet geen koolhydraten en suikers 755 | 756 | 757 | 758 | 759 kind afvallen tips