Overgewicht nederland per provincie

Risicogroepen overgewicht Laagopgeleiden zijn de belangrijkste risicogroep: Dit zijn zogenaamde kleine-domeinschatters van de Kassteele et al. Ernstig overgewicht bij jongeren is tussen en nauwelijks veranderd. Vaak is onderscheid gemaakt naar trends in verschillende subpopulaties: Daarbij wordt getoetst of er een statistisch significante toe- of afname is met een significantieniveau p-waarde van 0,

Afvallen citroen peterselie

overgewicht nederland per provincie

Aanleiding Vanwege de decentralisaties in het sociaal domein is steeds meer informatie nodig over gezondheid gerelateerde indicatoren op kleinere geografische niveaus. Door als basisjaar het eerste jaar in de grafiek te kiezen, kun je snel zien wat de verandering over de hele weergegeven periode is en ook of er grote verschillen zijn voor de onderscheiden groepen mannen en vrouwen bijvoorbeeld.

In andere delen van het land komen twee keer zo veel zware drinkers voor. Het is dus niet zo dat het ontwikkelde model de Gezondheidsmonitors kan vervangen. Gezonde Kinderopvang peildatum april Bij de volwassen bevolking tot zeventig jaar zien we dat naarmate de mensen ouder zijn ze vaker met overgewicht kampen.

Overgewicht nederland per provincie
Rated 5/5 based on 31 review
vloeibaar dieet recepten 5441 | 5442 | 5443 | 5444 | 5445 eiwit groente dieet